"leader" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leader rzeczownik

rzeczownik + leader
Kolokacji: 266
party leader • opposition leader • union leader • business leader • community leader • majority leader • world leader • church leader • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 94
  • Since 1988, 48 leaders of the oil workers' union here have been killed.
  • But union leaders say few workers are even looking for new jobs.
  • The union leaders themselves did little to help their cause.
  • He would tell the union leaders a thing or two.
  • Other union leaders called for teachers to return to work.
  • Instead, union leaders put the company's last offer to a vote.
  • How many of us even know who our union leaders are?
  • As a result, union leaders decided to make the study public.
  • Union leaders said they would continue to work against the changes.
  • Union leaders have said they were in no way involved.
6. majority leader = lider większości parlamentarnej majority leader
7. world leader = światowy przywódca world leader
8. church leader = głowa kościoła church leader
11. minority leader = lider mniejszości parlamentarnej minority leader
12. Senate leader = Senat przywódca Senate leader
15. rebel leader = przywódca buntu rebel leader
16. deputy leader = wiceprzewodniczący partii deputy leader
18. rights leader = prawa przywódca rights leader
20. guerrilla leader = przywódca partyzancki guerrilla leader
21. Hamas leader = Hamas przywódca Hamas leader
22. squadron leader = dowódca eskadry, major lotnictwa squadron leader
23. squad leader = przywódca oddziału squad leader
26. clan leader = przywódca klanu clan leader
27. coup leader = przywódca zamachu stanu coup leader
28. cult leader = kultowy przywódca cult leader
29. market leader = lider produktu, produkt wiodący market leader
30. project leader = kierownik zespołu, kierownik projektu project leader
33. city leader = przywódca miasta city leader
35. army leader = dowódca wojska army leader
36. career leader = przywódca zawodowy career leader
37. county leader = przywódca hrabstwa county leader
41. school leader = przywódca szkolny school leader
42. Assembly leader = Dowódca zgromadzenia Assembly leader
44. Council leader = Przywódca komisji Council leader
45. militia leader = przywódca milicji militia leader
46. floor leader = przewodniczący klubu parlamentarnego floor leader
47. war leader = przywódca okresu wojny war leader
49. youth leader = animator zajęć z młodzieżą youth leader
51. opinion leader = lider opinii, osoba opiniotwórcza opinion leader
52. Senate minority leader = Senat przywódca opozycji Senate minority leader
53. committee leader = przywódca komitetu committee leader
55. protest leader = przywódca protestacyjny protest leader
57. Senate Republican leader = Senat republikanin przywódca Senate Republican leader
58. House minority leader = Izba przywódca opozycji House minority leader
59. race leader = prowadzący wyścigu race leader
60. House Republican leader = Izba republikanin przywódca House Republican leader
61. Solidarity leader = Przywódca solidarności Solidarity leader
62. town leader = przywódca miasta town leader
63. division leader = przywódca podziału division leader
64. trade union leader = przywódca związkowy trade union leader
65. orchestra leader = przywódca orkiestry orchestra leader
66. cartel leader = przywódca kartelu cartel leader
68. women leader = kobiety przywódca women leader
69. NATO leader = Przywódca NATO NATO leader
71. company leader = przywódca spółki company leader
72. worship leader = przywódca uwielbienia worship leader
73. leader of the National Front = przywódca z Frontu Narodowego leader of the National Front
74. Mafia leader = Przywódca mafijny Mafia leader
75. scout leader = przywódca skautowski scout leader
76. time leader = przywódca czasu time leader
77. strike leader = przywódca strajkujących strike leader
78. loss leader = agresywna strategia ustalania cen, w której produkt jest sprzedawany po zaniżonej cenie aby zasymulować sprzedaż innych dóbr lub usług loss leader
79. Sandinista leader = Sandinista przywódca Sandinista leader
80. patrol leader = dowódca patrolu patrol leader
81. leader of men = przywódca z ludzi leader of men
82. contra leader = przywódca contras contra leader
83. mob leader = przywódca mafijny mob leader
84. ring leader = prowodyr, przywódca gangu, herszt, szef szajki ring leader
85. EU leader = UE przywódca EU leader
87. Sunni leader = Sunnizm przywódca Sunni leader
88. Khmer Rouge leader = Przywódca Czerwoni Khmerzy Khmer Rouge leader
89. unit leader = przywódca jednostki unit leader
90. neighborhood leader = przywódca dzielnicy neighborhood leader
91. leader of society = przewodnik społeczeństwa leader of society
92. family leader = przywódca rodzinny family leader
93. flight leader = dowódca lotu flight leader
94. tour leader = przywódca wycieczki tour leader
leader + rzeczownik
Kolokacji: 5
leader board • leader writer • leader Nikita Khrushchev • leader Mikhail Gorbachev • leader Deng Xiaoping
leader + czasownik
Kolokacji: 366
leader agrees • leader expresses • leader seeks • leader urges • leader warns • leader insists • leader meets • leader criticizes • ...
czasownik + leader
Kolokacji: 175
elect leader • appoint leader • include leaders • invite leaders • leader known • meet leaders • ask one's leaders • tell leaders • ...
przymiotnik + leader
Kolokacji: 530
political leader • Democratic leader • religious leader • military leader • local leader • Soviet leader • spiritual leader • ...
przyimek + leader
Kolokacji: 29
between leaders • including leaders • by leaders • under one's leader • with leaders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.