"government leader" — Słownik kolokacji angielskich

government leader kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywódca rządowy
  1. government rzeczownik + leader rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Who is going to deal with those problems if not government leaders?

powered by  eTutor logo