"leader" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leader rzeczownik

rzeczownik + leader
Kolokacji: 266
party leader • opposition leader • union leader • business leader • community leader • majority leader • world leader • church leader • ...
leader + rzeczownik
Kolokacji: 5
leader board • leader writer • leader Nikita Khrushchev • leader Mikhail Gorbachev • leader Deng Xiaoping
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. leader board = tablica wyników leader board
leader + czasownik
Kolokacji: 366
leader agrees • leader expresses • leader seeks • leader urges • leader warns • leader insists • leader meets • leader criticizes • ...
czasownik + leader
Kolokacji: 175
elect leader • appoint leader • include leaders • invite leaders • leader known • meet leaders • ask one's leaders • tell leaders • ...
przymiotnik + leader
Kolokacji: 530
political leader • Democratic leader • religious leader • military leader • local leader • Soviet leader • spiritual leader • ...
przyimek + leader
Kolokacji: 29
between leaders • including leaders • by leaders • under one's leader • with leaders • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.