14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"law" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

law rzeczownik

rzeczownik + law
Kolokacji: 367
state law • copyright law • tax law • canon law • immigration law • labor law • election law • Jude Law • bankruptcy law • Sharia law • ...
law + rzeczownik
Kolokacji: 141
law firm • law degree • law enforcement • law school • law professor • law practice • law clerk • law partner • law review • law library • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 59
1. law firm = kancelaria adwokacka law firm
2. law degree = dyplom prawa, wykształcenie prawnicze law degree
4. law school = studia prawnicze law school
6. law practice = praktyka prawna law practice
7. law clerk = asystent sędziego law clerk
8. law partner = partner prawa law partner
9. law review = periodyk prawny law review
10. law library = prawo biblioteka law library
12. law office = kancelaria prawnicza law office
13. law judge = sędzia prawa law judge
14. law officer = przedstawiciel prawa law officer
16. law book = zbiór przepisów, kodeks law book
19. law suit = garnitur prawa law suit
20. Law Society = Izba Adwokacka Law Society
21. law study = prawo nauka law study
22. law journal = czasopismo prawnicze law journal
24. law enforcement officer = funkcjonariusz organu ochrony porządku publicznego law enforcement officer
25. law enforcement official = urzędnik ochrony porządku publicznego law enforcement official
26. Law Center = Ośrodek prawa Law Center
28. Harvard Law School = Harvard wydział prawa Harvard Law School
29. Yale Law School = Zamek yale wydział prawa Yale Law School
30. Manhattan law firm = Manhattan kancelaria adwokacka Manhattan law firm
31. law system = system prawny law system
32. Washington law firm = Kancelaria adwokacka waszyngtońska Washington law firm
33. Columbia Law School = Columbia wydział prawa Columbia Law School
34. Michigan Law School = Michigan wydział prawa Michigan Law School
35. Brooklyn Law School = Brooklyn wydział prawa Brooklyn Law School
36. Stanford Law School = Stanford wydział prawa Stanford Law School
37. law jurisdiction = jurysdykcja prawa law jurisdiction
38. law reform = reforma prawodawstwa, reforma prawa law reform
39. Law Commission = komisja prawa Law Commission
41. Law Lord = sędzia sądu najwyższego (członek Izby Lordów) Law Lord
42. Law No. = Prawo nie. Law No.
43. Chicago Law School = Chicagowski wydział prawa Chicago Law School
44. law enforcer = egzekutor prawa law enforcer
45. law code = kod prawa law code
46. law graduate = absolwent prawa law graduate
47. law enforcement personnel = personel ochrony porządku publicznego law enforcement personnel
48. law career = prawo kariera law career
49. law case = sprawa sądowa, proces law case
50. Harvard Law Review = Harvard przegląd prawa Harvard Law Review
51. law expert = specjalista prawa law expert
52. law license = anarchia prawa law license
53. Georgetown University Law Center = Georgetown Prawo uniwersyteckie Centrum Georgetown University Law Center
54. Fordham Law School = Fordham wydział prawa Fordham Law School
55. law program = program prawa law program
56. Statute Law Revision Act = Prawo stanowione Korekta ustawa Statute Law Revision Act
57. law rule = zasada prawa law rule
58. law change = zmiana prawa law change
59. Southern Poverty Law Center = Południowe Ubóstwo Prawo Centrum Southern Poverty Law Center
law + czasownik
Kolokacji: 216
law requires • law allows • law prohibits • law governing • law applies • law forbids • law banning • law regulating • law limits • ...
czasownik + law
Kolokacji: 170
study law • practice law • enact laws • teach law • maintain law • law designed • adopt laws • impose law • establish law • create laws • ...
przymiotnik + law
Kolokacji: 344
federal law • international law • current law • martial law • criminal law • common law • local law • Islamic law • constitutional law • ...
przyimek + law
Kolokacji: 37
into law • by law • under law • of law • behind law • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.