BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kitchen" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

kitchen rzeczownik

rzeczownik + kitchen
Kolokacji: 31
soup kitchen • restaurant kitchen • home kitchen • country kitchen • kitchen of one's house • ...
kitchen + rzeczownik
Kolokacji: 108
kitchen table • kitchen door • kitchen window • kitchen sink • kitchen knife • kitchen floor • kitchen garden • kitchen cabinet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
2. kitchen door = drzwi kuchenne kitchen door
3. kitchen window = okno kuchenne kitchen window
4. kitchen knife = nóż kuchenny kitchen knife
6. kitchen floor = podłoga kuchenna kitchen floor
7. kitchen garden = ogród użytkowy, ogród warzywny, warzywnik, warzywniak kitchen garden
8. kitchen cabinet = nieoficjalni doradcy (np. premiera, przywódcy partii) kitchen cabinet
  • I looked around at the meeting of the kitchen cabinet.
  • The kitchen cabinets are so full they're coming down off the wall.
  • He went to one of the kitchen cabinets and took down a small glass.
  • When closed up it looks like any other bank of kitchen cabinets.
  • "I make kitchen cabinets to bring in the dollars," he said.
  • There are 10 cans of food left in the kitchen cabinet.
  • If stored in the kitchen cabinet, they'll stay fresh for about a month.
  • "I don't see a kitchen cabinet or anything like that," he said.
  • Think of the man who has to hang a kitchen cabinet in a frame house.
  • The doors on the kitchen cabinets had all been removed.
9. kitchen counter = lada kuchenna kitchen counter
11. kitchen staff = personel kuchenny kitchen staff
12. kitchen area = część kuchenna kitchen area
13. kitchen chair = krzesło kuchenne kitchen chair
14. kitchen wall = ściana kuchenna kitchen wall
15. kitchen utensil = przyrząd kuchenny kitchen utensil
16. kitchen doorway = otwór drzwiowy kuchenny kitchen doorway
17. kitchen stove = kuchenka kitchen stove
18. kitchen equipment = wyposażenie kuchenne kitchen equipment
19. kitchen fire = palenisko kuchenne kitchen fire
20. kitchen cupboard = szafka kuchenna kitchen cupboard
21. kitchen drawer = szuflada kuchenna kitchen drawer
22. kitchen maid = pomoc kuchenna kitchen maid
23. kitchen towel = ręcznik papierowy, ręcznik kuchenny, ręcznik jednorazowy kitchen towel
24. kitchen light = światło kuchenne kitchen light
25. kitchen facility = obiekt kuchenny kitchen facility
26. kitchen worker = robotnik kuchenny kitchen worker
27. kitchen wing = skrzydło kuchenne kitchen wing
kitchen + czasownik
Kolokacji: 16
kitchen makes • kitchen serves • kitchen looks • kitchen prepares • kitchen smells • ...
czasownik + kitchen
Kolokacji: 19
come out of the kitchen • enter the kitchen • leave the kitchen • include a kitchen • follow to the kitchen • ...
przymiotnik + kitchen
Kolokacji: 84
open kitchen • small kitchen • new kitchen • large kitchen • tiny kitchen • modern kitchen • ...
przyimek + kitchen
Kolokacji: 16
into the kitchen • toward the kitchen • around the kitchen • through the kitchen • in the kitchen • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.