ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"kitchen cupboard" — Słownik kolokacji angielskich

kitchen cupboard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szafka kuchenna
  1. kitchen rzeczownik + cupboard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She sat down, facing the kitchen cupboard where canned food was kept.