BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"issue" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

issue rzeczownik

rzeczownik + issue
Kolokacji: 367
health issue • security issue • policy issue • bond issue • safety issue • abortion issue • February issue • privacy issue • gender issue • ...
issue + rzeczownik
Kolokacji: 15
issue date • issue ad • issue number • issue area • issue No. • ...
issue + czasownik
Kolokacji: 166
issue facing • issue relating • issue affecting • issue arises • issue surrounding • issue involves • issue features • issue remains • ...
czasownik + issue
Kolokacji: 235
address issues • discuss issues • issue related • tackle issues • explore issues • highlight issues • examine issues • take issue • ...
przymiotnik + issue
Kolokacji: 491
special issue • social issue • important issue • political issue • major issue • environmental issue • legal issue • big issue • current issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. special issue = numer specjalny, wydanie specjalne special issue
2. social issue = problem społeczny, kwestia społeczna social issue
5. major issue = główna kwestia major issue
  • "I think they have been wrong on just about every major international issue for the past 20 years."
  • The major issue in the campaign has been the country's economy.
  • The case became a major political issue all over the world.
  • Yet child care has never been a major political issue.
  • The first question will usually deal with the major political issue of the week.
  • Democrats also seemed to have public support on several major issues.
  • However, there have not been many other major issues in recent years.
  • But I think that cost is still a major issue.
  • Health care has become a major issue in the general election, which must be held by May.
  • But the major issues, crime and the economy, will come later.
7. legal issue = problem prawny, kwestia prawna legal issue
8. big issue = wielka kwestia big issue
9. current issue = aktualna kwestia, bieżąca kwestia current issue
10. economic issue = gospodarcza kwestia economic issue
11. key issue = kluczowa sprawa key issue
12. real issue = decydujący moment real issue
13. serious issue = poważna kwestia serious issue
14. main issue = główna kwestia main issue
15. central issue = główna kwestia central issue
17. contentious issue = sprawa sporna contentious issue
18. sensitive issue = delikatna sprawa, drażliwy problem sensitive issue
19. controversial issue = bulwersujący temat controversial issue
20. complex issue = złożone zagadnienie complex issue
21. moral issue = kwestia moralna moral issue
22. difficult issue = trudna kwestia difficult issue
23. technical issue = kwestia techniczna technical issue
24. domestic issue = emisja krajowa, emisja wewnętrzna domestic issue
25. specific issue = konkretna kwestia specific issue
27. global issue = kwestia dotycząca całego świata global issue
29. related issue = powiązana kwestia related issue
30. whole issue = cała kwestia whole issue
31. particular issue = szczególna kwestia particular issue
32. emotional issue = kwestia wzbudzająca emocje emotional issue
33. constitutional issue = konstytucyjna kwestia constitutional issue
34. cultural issue = kulturalna kwestia cultural issue
35. crucial issue = decydująca kwestia crucial issue
36. broad issue = szeroka kwestia broad issue
37. divisive issue = stwarzająca podziały kwestia divisive issue
38. racial issue = rasowa kwestia racial issue
39. late issue = późna kwestia late issue
40. thorny issue = drażliwa kwestia thorny issue
41. contemporary issue = zagadnienie współczesne contemporary issue
43. outstanding issue = kwestia do rozważenia lub negocjacji outstanding issue
44. nuclear issue = nuklearne wydanie nuclear issue
45. basic issue = podstawowa kwestia basic issue
46. relevant issue = istotna kwestia relevant issue
47. separate issue = odrębna kwestia separate issue
48. complicated issue = skomplikowana kwestia complicated issue
49. tough issue = nieustępliwa kwestia tough issue
50. single issue = jedna kwestia single issue
51. large issue = duże wydanie large issue
53. personal issue = osobista kwestia personal issue
54. significant issue = znacząca kwestia significant issue
55. religious issue = religijna kwestia religious issue
56. hot issue = gorąca emisja, dochodowa akcja (nowa emisja papierów wartościowych w obrocie pozarynkowym z premią wyższą od cen w ofercie publicznej) hot issue
57. standard issue = typowa kwestia standard issue
58. regional issue = regionalna kwestia regional issue
59. gay issue = gejowskie wydanie gay issue
60. local issue = lokalna kwestia local issue
63. similar issue = podobna kwestia similar issue
64. medical issue = medyczna kwestia medical issue
66. international issue = emisja międzynarodowa international issue
67. only issue = jedyne wydanie only issue
68. different issue = inna kwestia different issue
69. substantive issue = kwestia rzeczownika substantive issue
71. military issue = wojskowego przeznaczenia military issue
72. individual issue = indywidualna kwestia individual issue
73. delicate issue = delikatna kwestia delicate issue
74. new issue = nowa emisja new issue
75. final issue = kwestia końcowa final issue
76. great issue = świetna kwestia great issue
77. regulatory issue = kwestia regulacyjna regulatory issue
78. early issue = wczesna kwestia early issue
79. male issue = samcza kwestia male issue
80. corporate issue = dotycząca spółki kwestia corporate issue
81. minor issue = drobna kwestia minor issue
82. small issue = niewielkie wydanie small issue
83. general issue = ogólny pobór do wojska general issue
85. practical issue = wykonalna kwestia practical issue
86. six-month issue = półroczna kwestia six-month issue
87. entire issue = całe wydanie entire issue
88. long-term issue = długoterminowa kwestia long-term issue
89. pressing issue = naciskając wydanie pressing issue
90. common issue = wspólna kwestia common issue
91. educational issue = pedagogiczna kwestia educational issue
92. legislative issue = ustawodawcza kwestia legislative issue
93. hot-button issue = kwestia gorący-guzik hot-button issue
94. scientific issue = naukowe wydanie scientific issue
95. primary issue = główna kwestia primary issue
96. tax-exempt fixed-income issue = kwestia ustalić/ustalać-dochód zwolniona z opodatkowania tax-exempt fixed-income issue
97. strategic issue = strategiczna kwestia strategic issue
98. vital issue = życiowa sprawa vital issue
99. topical issue = temat na czasie topical issue
100. secondary issue = przerzut kwestia secondary issue
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 110
przyimek + issue
Kolokacji: 34
regarding issues • on issues • at issue • about issues • including issues • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.