"major issue" — Słownik kolokacji angielskich

major issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna kwestia
  1. major przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I think they have been wrong on just about every major international issue for the past 20 years."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo