"critical issue" — Słownik kolokacji angielskich

critical issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krytyczne zagadnienie
  1. critical przymiotnik + issue rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Another critical issue may be the future of the board itself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo