PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"intervention" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intervention rzeczownik

rzeczownik + intervention
Kolokacji: 25
government intervention • state intervention • U.S. intervention • police intervention • crisis intervention • ...
intervention + rzeczownik
Kolokacji: 16
intervention program • intervention force • intervention strategy • intervention service • intervention group • ...
intervention + czasownik
Kolokacji: 31
intervention saves • intervention includes • intervention prevents • intervention helps • intervention leads • ...
czasownik + intervention
Kolokacji: 39
require intervention • oppose intervention • support intervention • make interventions • justify intervention • ...
przymiotnik + intervention
Kolokacji: 129
military intervention • human intervention • divine intervention • early intervention • medical intervention • foreign intervention • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) military, armed, aggressive
Kolokacji: 3
(2) human, humanitarian
Kolokacji: 2
(7) direct, unilateral, indirect
Kolokacji: 3
(10) French, European
Kolokacji: 2
  • The precise motives for the French intervention have never been clear.
  • Still, thousands of civilian lives were saved by the French intervention.
  • The French intervention has been described as one of the first humanitarian interventions.
  • The effort was eventually stopped by French military intervention.
  • Even without French intervention, the situation in Scotland was serious enough.
  • This led to the French intervention in Mexico, which turned out to be a failure.
  • His death provoked the French intervention the same year.
  • This French intervention in Mexico lasted from 1861 to 1867.
  • This meant that any French intervention was in effect subject to a British veto.
  • With the French intervention, the British fleet was forced to withdraw.
2. European intervention = Europejska interwencja European intervention
(11) Soviet, Russian, Turkish
Kolokacji: 3
(13) federal, formal
Kolokacji: 2
(14) timely, last-minute
Kolokacji: 2
(17) political, governmental
Kolokacji: 2
(18) British, Chinese
Kolokacji: 2
(19) behavioral, educational
Kolokacji: 2
(21) far, brief, extraordinary
Kolokacji: 3
(22) possible, potential
Kolokacji: 2
(23) percutaneous, pharmacological
Kolokacji: 2
(25) manual, nutritional
Kolokacji: 2
(27) successful, disastrous
Kolokacji: 2
(28) Congressional, legislative
Kolokacji: 2
(30) massive, large-scale
Kolokacji: 2
(32) social, dietary
Kolokacji: 2
(33) appropriate, improper
Kolokacji: 2
(34) psychosocial
Kolokacji: 1
(36) economic, cost-effective
Kolokacji: 2
(37) Syrian, Libyan, Indian
Kolokacji: 3
(38) preventive, pre-emptive
Kolokacji: 2
(39) forceful, drastic
Kolokacji: 2
(42) dramatic, heroic, artistic
Kolokacji: 3
przyimek + intervention
Kolokacji: 19
without intervention • for intervention • of intervention • to intervention • on interventions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.