"European intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Europejska interwencja
  1. European przymiotnik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Under the threat of European intervention, Ottoman authorities restored order.