PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"French intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Francuska interwencja
  1. french przymiotnik + intervention rzeczownik
    Silna kolokacja

    The precise motives for the French intervention have never been clear.