"receive intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj interwencję
  1. receive czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Stephen received intervention from the General Court, which upheld the original judgment against Hite.

    Podobne kolokacje: