PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"welcome one's intervention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): witać czyjś interwencja
  1. welcome czasownik + intervention rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And he had a hunch that this lieutenant- the third voice-just might welcome Trip's intervention.

    Podobne kolokacje: