"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
1. immediate attack = natychmiastowy atak immediate attack
2. immediate attempt = najpilniejsza próba immediate attempt
3. immediate victim = natychmiastowa ofiara immediate victim
5. immediate assault = natychmiastowa napaść immediate assault
6. immediate pullout = natychmiastowy pullout immediate pullout
7. immediate charge = natychmiastowa opłata immediate charge
8. immediate casualty = bezpośrednia ofiara immediate casualty
  • He said there were no immediate casualties and said that some radioactivity had been released over an area of several hundred square yards around the plant.
  • Humor, of course, was an immediate casualty.
  • No immediate casualties or damage were reported.
  • The only immediate casualty of the collapse was a cormorant that sustained a slight cut.
  • "But those are just the immediate casualties," the official added.
  • An immediate casualty (possible but unlikely) would be one with cardiorespiratory compromise or severe hyperthermia.
  • One immediate casualty of the change in conditions was advertising.
  • Yesterday's announcements led to one immediate casualty.
  • Several small theater groups and a dance organization were immediate casualties.
  • But, despite the poor state we were in, the men reacted well to the attack, despite several of them being immediate casualties.
9. immediate mission = najpilniejsza misja immediate mission
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.