KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"immediate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

immediate przymiotnik

immediate + rzeczownik
Kolokacji: 452
immediate attention • immediate effect • immediate vicinity • immediate family • immediate area • immediate action • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(9) success, hit, strike
Kolokacji: 3
(13) concern, worry, fear
Kolokacji: 3
(20) access, right, claim, call
Kolokacji: 4
(23) change, cash
Kolokacji: 2
(26) successor, replacement, heir
Kolokacji: 3
(28) crisis, emergency, occasion
Kolokacji: 3
(33) question, inquiry
Kolokacji: 2
(34) prospect, foreground
Kolokacji: 2
1. immediate attack = natychmiastowy atak immediate attack
2. immediate attempt = najpilniejsza próba immediate attempt
  • When a position was lost, an immediate attempt was usually made to re-take it with fresh forces.
  • He was wise enough to make no immediate attempt to recover lost ground.
  • Wisely he made no immediate attempt to force himself back into her good graces.
  • The change of tense and immediate attempt at clarification do not escape the young woman's notice.
  • That, at least, looked to have finally dissuaded her from any immediate attempt to try to fight her way through.
  • Yet the cloaked figure made no immediate attempt to reach the roof.
  • No immediate attempt to contact the earth seems evident.
  • The diamond king was led and allowed to win, an immediate attempt to correct the timing for a squeeze.
  • The ibis made no immediate attempt to push up more shoots.
  • Neither of us made any immediate attempt to get up.
3. immediate victim = natychmiastowa ofiara immediate victim
5. immediate assault = natychmiastowa napaść immediate assault
6. immediate pullout = natychmiastowy pullout immediate pullout
7. immediate charge = natychmiastowa opłata immediate charge
8. immediate casualty = bezpośrednia ofiara immediate casualty
9. immediate mission = najpilniejsza misja immediate mission
(36) gratification, satisfaction
Kolokacji: 2
(37) year, entourage, meeting
Kolokacji: 3
(39) survivor, survival
Kolokacji: 2
(48) criticism, fire
Kolokacji: 2
(54) sign, staff, outcry, alarm
Kolokacji: 4
(57) importance, value, urgency
Kolokacji: 3
(62) focus, left
Kolokacji: 2
(63) ceasefire
Kolokacji: 1
(66) independence, emancipation
Kolokacji: 2
(67) pain, symptom, invasion
Kolokacji: 3
(71) attraction, bond, moment
Kolokacji: 3
(77) retaliation, reprisal
Kolokacji: 2
(79) opportunity, hearing
Kolokacji: 2
(80) obstacle, hurdle
Kolokacji: 2
(82) uproar, splash, violence
Kolokacji: 3
(83) disaster, hardship
Kolokacji: 2
(84) cancellation, revocation
Kolokacji: 2
(85) disqualification, eligibility
Kolokacji: 2
(87) descent, extraction
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.