"immediate casualty" — Słownik kolokacji angielskich

immediate casualty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bezpośrednia ofiara
  1. immediate przymiotnik + casualty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said there were no immediate casualties and said that some radioactivity had been released over an area of several hundred square yards around the plant.

powered by  eTutor logo