"immediate attempt" — Słownik kolokacji angielskich

immediate attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najpilniejsza próba
  1. immediate przymiotnik + attempt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When a position was lost, an immediate attempt was usually made to re-take it with fresh forces.

powered by  eTutor logo