"immediate attack" — Słownik kolokacji angielskich

immediate attack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowy atak
  1. immediate przymiotnik + attack rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It is not certain that those who survived the immediate attack would be much better off than the dead.

powered by  eTutor logo