"immediate victim" — Słownik kolokacji angielskich

immediate victim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiastowa ofiara
  1. immediate przymiotnik + victim rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The impact of a hate crime goes beyond the immediate victim to that of his or her ethnic group.

powered by  eTutor logo