KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"help" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

help czasownik

help + rzeczownik
Kolokacji: 326
help students • help others • help matters • help patients • help victims • help thinking • help people • help users • help kids • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. help others = pomóż innym help others
3. help matters = pomoc sprawy help matters
6. help users = pomoc użytkownicy help users
8. help kids = pomoc dzieci help kids
9. help thinking = powstrzymaj się od myślenia help thinking
15. help workers = robotnicy pomocy help workers
16. help farmers = pomoc rolnicy help farmers
18. help members = pomoc członkowie help members
20. help one's journalists = pomoc czyjś dziennikarze help one's journalists
24. help one's father = pomoc czyjś ojciec help one's father
26. help pharmacist = pomoc aptekarz help pharmacist
27. help one's Pain = pomoc czyjś Ból help one's Pain
29. help groups = pomoc grupy help groups
31. help refugees = pomoc uchodźcy help refugees
32. help candidates = pomoc kandydaci help candidates
33. help one's son = pomoc czyjś syn help one's son
34. help players = pomoc gracze help players
35. help one's career = pomoc czyjś kariera help one's career
37. help one's case = pomoc czyjś przypadek help one's case
38. help schools = pomoc szkoły help schools
40. help design = pomoc projekt help design
41. help one's side = pomoc czyjś strona help one's side
42. help one's campaign = pomoc czyjś kampania help one's campaign
43. help thousands = pomoc tysiące help thousands
44. help customers = obsługiwać klientów (w sklepie) help customers
45. help consumers = pomoc konsumenci help consumers
46. help Americans = pomoc Amerykanie help Americans
47. help New Yorkers = pomóż Nowemu Yorkers help New Yorkers
48. effort to help = wysiłek by pomóc effort to help
49. desire to help = pragnienie by pomóc desire to help
50. program to help = program do pomocy program to help
52. way to help = droga do pomocy way to help
53. help sales = kiermasze pomocy help sales
55. help residents = pomoc mieszkańcy help residents
56. help a lot = pomóż dużo help a lot
57. help nations = pomoc narody help nations
59. help things = pomoc rzeczy help things
60. help teachers = pomoc nauczyciele help teachers
62. help a person = pomóż osobie help a person
63. help one's wife = pomoc czyjś żona help one's wife
64. help youth = pomoc młodość help youth
66. help one's daughter = pomoc czyjś córka help one's daughter
68. help Jews = pomoc żydzi help Jews
71. money to help = pieniądze do pomocy money to help
72. help one's sister = pomoc czyjś siostra help one's sister
73. help feeling = pomoc uczucie help feeling
75. help the girl = pomóż dziewczynie help the girl
76. help readers = pomoc czytelnicy help readers
77. help couples = pomoc pary help couples
78. help the man = pomóż człowiekowi help the man
80. help one's chances = pomoc czyjś szanse help one's chances
81. help one's condition = pomoc czyjś warunek help one's condition
82. help immigrants = pomoc imigranci help immigrants
83. help veterans = pomoc weterani help veterans
84. help broker = pomoc broker help broker
86. help plan = pomoc plan help plan
87. help survivors = pomoc ocalały help survivors
88. attempt to help = próba pomożenia attempt to help
89. help artists = pomoc artyści help artists
90. tool to help = narzędzie do pomocy tool to help
91. help pioneer = pomoc pionier help pioneer
93. help one's husband = pomoc czyjś mąż help one's husband
94. help millions = pomoc miliony help millions
95. help employees = pomoc pracownicy help employees
96. help finance = pomoc fundusze help finance
97. help shape = pomoc kształt help shape
98. ability to help = umiejętność pomożenia ability to help
99. help soldiers = pomoc żołnierze help soldiers
100. help fund = pomoc fundusz help fund
czasownik + help
Kolokacji: 116
rely to help • begin helping • volunteer to help • count to help • try to help • convince to help • designed to help • intended to help • ...
help + przyimek
Kolokacji: 46
help out • help down • help up • help with • help by • ...
help + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 70
greatly help • actually help • eventually help • help further • later help • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.