"help companies" — Słownik kolokacji angielskich

help companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc spółki
  1. help czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How can you help companies that are new to the process?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo