"help a woman" — Słownik kolokacji angielskich

help a woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: help women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż kobiecie
  1. help czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has never said or done anything to help other women.

    Podobne kolokacje: