"help the company" — Słownik kolokacji angielskich

help the company kolokacja
Popularniejsza odmiana: help companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomóż spółce
  1. help czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    How can you help companies that are new to the process?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo