"help victims" — Słownik kolokacji angielskich

help victims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc ofiary
  1. help czasownik + victim rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now he has a state office behind him, and "even more opportunity to help victims than ever before."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo