"compensate victims" — Słownik kolokacji angielskich

compensate victims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynagrodź ofiary
  1. compensate czasownik + victim rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He never addressed the effect of those high fees on the ability to compensate other victims.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo