Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"health" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

health rzeczownik

rzeczownik + health
Kolokacji: 53
community health • Child Health • Animal Health • heart health • BBC Health • ...
health + rzeczownik
Kolokacji: 374
health care • health problem • health insurance • health service • health professional • health official • health benefit • health issue • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. health care = opieka zdrowotna, opieka medyczna health care
2. health problem = problem zdrowotny, kłopot zdrowotny health problem
  • Health insurance has always been an important part of physical and financial security.
  • They have no health insurance and do not own a house.
  • We know they go to school more by having health insurance.
  • At least 11.6 million people 18 to 29 years old have no health insurance.
  • Some companies now provide no health insurance for their workers.
  • The issue is whether the nation can and should provide everyone with health insurance.
  • They will provide training, education, child care and health insurance.
  • "We have so many people not used to having health insurance."
  • At least she can look forward to having health insurance very soon.
  • Some three years later, 40 million Americans are without health insurance.
7. health benefit = świadczenie zdrowotne, zasiłek zdrowotny health benefit
12. health plan = plan opieki zdrowotnej health plan
17. health expert = specjalista zdrowotny health expert
19. health hazard = zagrożenie dla zdrowia health hazard
20. health policy = strategia dotycząca zdrowia health policy
25. health insurer = ubezpieczyciel zdrowotny health insurer
27. health threat = zagrożenie dla zdrowia health threat
28. health facility = placówka zdrowotna, placówka służby zdrowia health facility
30. Health Ministry = Ministerstwo zdrowia Health Ministry
31. health agency = agencja zdrowotna health agency
32. health status = stan zdrowotny health status
36. health outcome = wynik zdrowotny health outcome
38. health system = system zdrowotny health system
40. Health Crisis = Kryzys zdrowotny Health Crisis
41. health cost = koszt zdrowotny health cost
42. health need = potrzeba zdrowotna health need
43. health food = zdrowa żywność health food
44. Health Canada = Kanada zdrowotna Health Canada
48. health profession = zawód w sektorze opieki zdrowotnej health profession
50. health reason = powód zdrowotny health reason
51. health record = historia stanu zdrowia, karta pacjenta health record
54. health sector = sektor zdrowotny health sector
55. health news = wiadomości zdrowotne health news
56. health decision = decyzja zdrowotna health decision
57. health spa = uzdrowisko health spa
58. health provider = dostawca zdrowotny health provider
59. Health Maps Movies Music = Zdrowie sporządza mapę Filmów Muzyka Health Maps Movies Music
60. health medicine practice = medycyna zdrowotna praktyka health medicine practice
61. Groups Health All Yahoo = Grupy Zdrowie całe Yahoo Groups Health All Yahoo
62. health acre = akr zdrowotny health acre
64. Health Study = Nauka zdrowotna Health Study
65. health circumstance = okoliczność zdrowotna health circumstance
68. health advocate = działacz na rzecz ochrony zdrowia pacjentów health advocate
69. Health Child = Dziecko zdrowotne Health Child
70. Health Trend = Tendencja zdrowotna Health Trend
71. health officer = inspektor sanitarny health officer
72. health care provider = dostawca usług medycznych health care provider
73. health insurance premium = składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka zdrowotna health insurance premium
74. health resort = uzdrowisko health resort
75. health maintenance organization = prywatna organizacja ochrony zdrowia (w USA) health maintenance organization
76. health care reform = ochrona zdrowia reforma health care reform
77. BBC Health website = Serwis internetowy BBC zdrowotny BBC Health website
79. health care cost = koszt opieki zdrowotny health care cost
80. health insurance coverage = zakres ubezpieczenia zdrowotny health insurance coverage
81. health care coverage = sprawozdanie z ochrony zdrowia health care coverage
82. health food store = sklep ze zdrową żywnością health food store
83. health emergency = nagły wypadek zdrowotny health emergency
84. health care system = system opieki zdrowotnej health care system
85. health care plan = plan opieki zdrowotny health care plan
86. health care facility = obiekt ochrony zdrowia health care facility
87. health insurance plan = system ubezpieczeń zdrowotny health insurance plan
88. health impact = wpływ zdrowotny health impact
89. World Health Organization = Światowa Organizacja Zdrowia World Health Organization
90. health care worker = pracownik ochrony zdrowia health care worker
91. health law = prawo zdrowotne health law
92. health care service = służba opieki zdrowotna health care service
94. health care Bill = ochrona zdrowia Bill health care Bill
96. health care industry = przemysł ochrony zdrowia health care industry
97. health group = grupa zdrowotna health group
99. health insurance company = towarzystwo ubezpieczeniowe zdrowotne health insurance company
health + czasownik
Kolokacji: 31
health deteriorates • health declines • health improves • health fails • health begins • Alternative Health makes • health forces • ...
czasownik + health
Kolokacji: 99
promote health • maintain health • protect health • include health • affect one's health • restore one's health • regain one's health • ...
przymiotnik + health
Kolokacji: 99
public health • mental health • ill health • poor health • human health • physical health • overall health • environmental health • ...
przyimek + health
Kolokacji: 29
including health • of Health • on health • for health • to health • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.