TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hand czasownik

hand + rzeczownik
Kolokacji: 47
hand one's loss • hand an envelope • hand the keys • hand the letter • hand the paper • hand a card • ...
czasownik + hand
Kolokacji: 3
begin handing • start handing • keep handing
hand + przyimek
Kolokacji: 38
hand over • hand out • hand down • hand off • hand back • hand up • ...
hand + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
simply hand • formally handed • officially handed • later handed • finally hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) simply, merely
Kolokacji: 2
(2) formally, officially
Kolokacji: 2
(4) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) silently, wordlessly
Kolokacji: 2
(6) quickly, promptly
Kolokacji: 2
1. quickly hand = szybko ręka quickly hand
2. promptly hand = natychmiast ręka promptly hand
  • Terb promptly handed me a stack of orders to stamp!
  • He handed the tape to Massey, who promptly handed it over to Reynolds.
  • He surrendered to the British, who promptly handed him over to Honduran authorities.
  • The sock contained about sixty dollars, which he promptly handed to Goodnight.
  • Lamo repaid that trust by promptly handing over the 23-year-old intelligence specialist to the military authorities.
  • My oldest daughter brought it home as part of a garden-club project for seventh graders and promptly handed it over to my care.
  • Griff promptly handed him the folded paper that Gabby had brought.
  • - promptly handed the 1993 Super Bowl over to Phoenix.
  • On the next play, O'Brien promptly handed the ball to Chaffey, and he gained 3 yards.
  • She then promptly handed over the 15th-century version of a fat check.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.