BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"promptly hand" — Słownik kolokacji angielskich

promptly hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): natychmiast ręka
  1. hand czasownik + promptly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Terb promptly handed me a stack of orders to stamp!

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo