TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"hand the reins" — Słownik kolokacji angielskich

hand the reins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podaj lejce
  1. hand czasownik + rein rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She handed him her reins and then moved off through the market.

    Podobne kolokacje: