14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"funding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funding rzeczownik

rzeczownik + funding
Kolokacji: 54
government funding • state funding • education funding • research funding • school funding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. government funding = wydatki rządowe (na jakiś cel) government funding
2. state funding = finansowanie przez stan state funding
5. school funding = finansowanie szkolne school funding
6. project funding = finansowanie projektu project funding
7. grant funding = finansowanie dotacji grant funding
8. state federal funding = finansowanie federalne państwowe state federal funding
9. pupil funding = finansowanie ucznia pupil funding
10. seed funding = finansowanie nasion seed funding
11. state Basic Education Funding = elementarne wykształcenie państwowe Finansowanie state Basic Education Funding
12. Accountability Block Grant funding = Odpowiedzialność Blok Grant finansowanie Accountability Block Grant funding
  • Additionally, the District received $31,371 in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the district will receive $75,335 in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the district received $964,822 in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the School District received $42,113 in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the district also received $390,435 in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the district will receive $132,847 in Accountability Block Grant funding for all day kindergarten.
  • Additionally, the district received $101,362 in Accountability Block Grant funding for its all day kindergarten.
  • Additionally, the School District received $105,339in Accountability Block Grant funding.
  • Additionally, the district received $83,837 in Accountability Block Grant funding and $337,611 reimbursement for social security payments.
  • Additionally, the district will receive $199,623 in Accountability Block Grant funding for kindergarten.
funding + rzeczownik
Kolokacji: 60
funding source • funding agency • funding level • funding boost • funding opportunity • ...
funding + czasownik
Kolokacji: 18
funding comes • funding gives • funding increases • funding goes • funding allows • ...
czasownik + funding
Kolokacji: 72
receive funding • provide funding • secure funding • increase funding • obtain funding • cut funding • get funding • receive in funding • ...
przymiotnik + funding
Kolokacji: 67
federal funding • additional funding • public funding • private funding • basic state funding • initial funding • substantial funding • ...
przyimek + funding
Kolokacji: 18
for funding • of funding • with funding • in funding • on funding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.