"funding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funding rzeczownik

rzeczownik + funding
Kolokacji: 54
government funding • state funding • education funding • research funding • school funding • ...
funding + rzeczownik
Kolokacji: 60
funding source • funding agency • funding level • funding boost • funding opportunity • ...
funding + czasownik
Kolokacji: 18
funding comes • funding gives • funding increases • funding goes • funding allows • ...
czasownik + funding
Kolokacji: 72
receive funding • provide funding • secure funding • increase funding • obtain funding • cut funding • get funding • receive in funding • ...
przymiotnik + funding
Kolokacji: 67
federal funding • additional funding • public funding • private funding • basic state funding • initial funding • substantial funding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
1. federal funding = finansowanie federalne federal funding
3. public funding = pomoc finansowa z kasy państwowej public funding
4. private funding = prywatne finansowanie private funding
6. initial funding = finansowanie pierwszej litery initial funding
7. substantial funding = znaczne finansowanie substantial funding
8. extra state funding = dodatkowe finansowanie państwowe extra state funding
9. adequate funding = odpowiednie finansowanie adequate funding
10. new funding = nowe finansowanie new funding
11. full funding = pełne finansowanie full funding
12. total funding = całkowite finansowanie total funding
13. far funding = daleko finansowanie far funding
14. significant funding = znaczne finansowanie significant funding
15. necessary funding = konieczne finansowanie necessary funding
16. external funding = zewnętrzne finansowanie external funding
17. direct funding = bezpośrednie finansowanie direct funding
przyimek + funding
Kolokacji: 18
for funding • of funding • with funding • in funding • on funding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.