14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"funding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funding rzeczownik

rzeczownik + funding
Kolokacji: 54
government funding • state funding • education funding • research funding • school funding • ...
funding + rzeczownik
Kolokacji: 60
funding source • funding agency • funding level • funding boost • funding opportunity • ...
funding + czasownik
Kolokacji: 18
funding comes • funding gives • funding increases • funding goes • funding allows • ...
czasownik + funding
Kolokacji: 72
receive funding • provide funding • secure funding • increase funding • obtain funding • cut funding • get funding • receive in funding • ...
przymiotnik + funding
Kolokacji: 67
federal funding • additional funding • public funding • private funding • basic state funding • initial funding • substantial funding • ...
przyimek + funding
Kolokacji: 18
for funding • of funding • with funding • in funding • on funding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
(1) for, of, with, in, on, ...
Kolokacji: 9
1. from funding = z finansowania from funding
2. about funding = o finansowaniu about funding
3. regarding state funding = w związku z finansowaniem państwowym regarding state funding
4. including funding = w tym finansowanie including funding
5. per pupil funding = na finansowanie ucznia per pupil funding
6. by funding = przez finansowanie by funding
7. under funding = poniżej finansowania under funding
8. despite funding = pomimo finansowania despite funding
9. against funding = przeciwko finansowaniu against funding

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.