14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"funding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funding rzeczownik

rzeczownik + funding
Kolokacji: 54
government funding • state funding • education funding • research funding • school funding • ...
funding + rzeczownik
Kolokacji: 60
funding source • funding agency • funding level • funding boost • funding opportunity • ...
funding + czasownik
Kolokacji: 18
funding comes • funding gives • funding increases • funding goes • funding allows • ...
czasownik + funding
Kolokacji: 72
receive funding • provide funding • secure funding • increase funding • obtain funding • cut funding • get funding • receive in funding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
(3) secure, ensure, guarantee
Kolokacji: 3
1. get funding = mieć finansowanie get funding
2. launch the Accountability funding = wprowadzać na rynek Odpowiedzialność finansowanie launch the Accountability funding
3. attract funding = przynieś finansowanie attract funding
4. pull funding = pociągnij za finansowanie pull funding
5. oversee funding = nadzoruj finansowanie oversee funding
6. bring funding = spowoduj finansowanie bring funding
7. drive science funding = finansowanie napędowe naukowe drive science funding
8. double funding = podwójne finansowanie double funding
(6) seek, request
Kolokacji: 2
(9) require, need, lack
Kolokacji: 3
(10) allocate, award
Kolokacji: 2
(11) use, apply, await
Kolokacji: 3
(13) oppose, maintain, continue
Kolokacji: 3
przymiotnik + funding
Kolokacji: 67
federal funding • additional funding • public funding • private funding • basic state funding • initial funding • substantial funding • ...
przyimek + funding
Kolokacji: 18
for funding • of funding • with funding • in funding • on funding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.