"get funding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get funding" po angielsku

rzeczownik
 1. fundusz [COUNTABLE]
  They set up a restoration fund. (Oni założyli fundusz na renowację.)
  The purpose of this event was to raise funds to help the homeless. (Celem tego wydarzenia było zebranie funduszy na pomoc bezdomnym.)
  Unfortunately, our funds are very limited. (Niestety, nasze fundusze są bardzo ograniczone.)
 2. fundacja (organizacja pozarządowa) [SINGULAR]
  The fund helps poor children and their parents. (Fundacja pomaga biednym dzieciom i ich rodzicom.)
  I transferred money to that fund which helps homeless dogs. (Przelałam pieniądze na tę fundację, która pomaga bezdomnym psom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ufundować, fundować, finansować [TRANSITIVE]
  Their family funded the monument. (Ich rodzina ufundowała pomnik.)
  This man wants to fund a new monument in our park. (Ten mężczyzna chce ufundować nowy pomnik w naszym parku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. finansowanie [UNCOUNTABLE]
  The funding of this political party comes mainly from the national budget. (Finansowanie tej partii politycznej pochodzi głównie z budżetu narodowego.)
  The tax office questioned the funding of the organization. (Urząd podatkowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"get funding" — Słownik kolokacji angielskich

get funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieć finansowanie
 1. get czasownik + funding rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  "Because we never got funding for research into time travel."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo