"provide funding" — Słownik kolokacji angielskich

provide funding kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapewnij finansowanie
  1. provide czasownik + funding rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also provide funding to a large number of student groups.

powered by  eTutor logo