"funding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "funding" po angielsku

funding ***

rzeczownik
 1. finansowanie [niepoliczalny]
  The funding of this political party comes mainly from the national budget. (Finansowanie tej partii politycznej pochodzi głównie z budżetu narodowego.)
  The tax office questioned the funding of the organization. (Urząd podatkowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. fundusz [policzalny]
  They set up a restoration fund. (Oni założyli fundusz na renowację.)
  The purpose of this event was to raise funds to help the homeless. (Celem tego wydarzenia było zebranie funduszy na pomoc bezdomnym.)
  Unfortunately, our funds are very limited. (Niestety, nasze fundusze są bardzo ograniczone.)
 2. fundacja (organizacja pozarządowa) [tylko liczba pojedyncza]
  The fund helps poor children and their parents. (Fundacja pomaga biednym dzieciom i ich rodzicom.)
  I transferred money to that fund which helps homeless dogs. (Przelałam pieniądze na tę fundację, która pomaga bezdomnym psom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ufundować, fundować, finansować [przechodni]
  Their family funded the monument. (Ich rodzina ufundowała pomnik.)
  This man wants to fund a new monument in our park. (Ten mężczyzna chce ufundować nowy pomnik w naszym parku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "funding"

rzeczownik
fund of something = skarbnica czegoś (np. mądrości życiowej)
Defense Fund = fundusz obronny (na obronę)
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo