"finansowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "finansowanie" po polsku

finansowanie

rzeczownik
 1. funding ***   [UNCOUNTABLE]
  The funding of this political party comes mainly from the national budget. (Finansowanie tej partii politycznej pochodzi głównie z budżetu narodowego.)
  The tax office questioned the funding of the organization. (Urząd podatkowy zakwestionował finansowanie tej organizacji.)
 2. financing *  
  Other ways for this financing have to be found. (Należy znaleźć inne źródła finansowania.)
  The second question concerns the financing of the whole process. (Drugie pytanie dotyczy finansowania całego procesu.)
 3. bankrolling  
 4. capitalizing , capitalising British English
czasownik
 1. fund *****
  • ufundować, fundować, finansować [TRANSITIVE]
   Their family funded the monument. (Ich rodzina ufundowała pomnik.)
   This man wants to fund a new monument in our park. (Ten mężczyzna chce ufundować nowy pomnik w naszym parku.)
 2. finance , ***   [TRANSITIVE]
  I'm financing her stay in the sanatorium. (Finansuję jej pobyt w sanatorium.)
  My parents finance my school. (Moi rodzice finansują moje studia.)
 3. bankroll

Powiązane zwroty — "finansowanie"

przymiotnik
finansowy = financial +1 znaczenie
rzeczownik
przysłówek
finansowo = financially +2 znaczenia
czasownik
współfinansować = cofinance +1 znaczenie

powered by  eTutor logo