"funding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

funding rzeczownik

rzeczownik + funding
Kolokacji: 54
government funding • state funding • education funding • research funding • school funding • ...
funding + rzeczownik
Kolokacji: 60
funding source • funding agency • funding level • funding boost • funding opportunity • ...
funding + czasownik
Kolokacji: 18
funding comes • funding gives • funding increases • funding goes • funding allows • ...
czasownik + funding
Kolokacji: 72
receive funding • provide funding • secure funding • increase funding • obtain funding • cut funding • get funding • receive in funding • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. receive funding = otrzymuj środki finansowe receive funding
3. secure funding = bezpieczne finansowanie secure funding
5. obtain funding = uzyskaj finansowanie obtain funding
6. cut funding = finansowanie cięcia cut funding
7. get funding = mieć finansowanie get funding
9. seek funding = szukaj finansowania seek funding
10. raise funding = podnieś finansowanie raise funding
12. find funding = znajdź finansowanie find funding
13. include funding = obejmuj finansowanie include funding
14. approve funding = zgódź się z finansowaniem approve funding
15. require funding = wymagaj finansowania require funding
16. reduce funding = obniż finansowanie reduce funding
17. allocate funding = przydziel finansowanie allocate funding
18. use the funding = użyj finansowania use the funding
19. give funding = daj finansowanie give funding
20. need funding = finansowanie potrzeby need funding
21. lose funding = zgub finansowanie lose funding
22. couple with funding = para z finansowaniem couple with funding
23. launch the Accountability funding = wprowadzać na rynek Odpowiedzialność finansowanie launch the Accountability funding
przymiotnik + funding
Kolokacji: 67
federal funding • additional funding • public funding • private funding • basic state funding • initial funding • substantial funding • ...
przyimek + funding
Kolokacji: 18
for funding • of funding • with funding • in funding • on funding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.