"exist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exist czasownik

czasownik + exist
Kolokacji: 7
cease to exist • continue to exist • seem to exist • known to exist • allowed to exist • ...
exist + przyimek
Kolokacji: 51
exist between • exist within • exist until • exist before • exist without • exist among • ...
exist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 63
actually exist • exist before • once exist • exist independently • exist solely • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.