"exist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exist czasownik

czasownik + exist
Kolokacji: 7
cease to exist • continue to exist • seem to exist • known to exist • allowed to exist • ...
exist + przyimek
Kolokacji: 51
exist between • exist within • exist until • exist before • exist without • exist among • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. exist within = istniej wewnątrz exist within
3. exist until = istnieć do czasu gdy exist until
4. exist before = istniej wcześniej exist before
5. exist without = istniej na zewnątrz exist without
6. exist among = istnieć wśród exist among
7. exist throughout = istniej przez cały czas exist throughout
8. exist outside = istniej na zewnątrz exist outside
9. exist in = istnieć w exist in
10. existed since = istnieć od tej pory existed since
11. exist for = istnieć dla exist for
12. exist under = istniej poniżej exist under
13. exist beyond = istniej dalej exist beyond
14. exist on = istnieć na exist on
15. exist at = istnieć przy exist at
16. exist during = istnieć podczas exist during
17. exist after = istniej potem exist after
18. exist about = istnieć około exist about
19. exist around = istniej wokół exist around
20. exist through = istniej całkowicie exist through
21. exist over = istnieć ponad exist over
23. exist by = istnieć przez exist by
25. exist to = istnieć aby exist to
26. exist including = istnieć w tym exist including
27. exist of = istnieć z exist of
28. exist along = istniej wzdłuż exist along
29. exist near = istniej blisko exist near
30. exist across = istniej wszerz exist across
31. exist alongside = istnieć wzdłuż exist alongside
32. exist prior to = istnieć przed exist prior to
33. exist inside = istniej do środka exist inside
34. exist into = istnieć do exist into
35. exist despite = istnieć pomimo exist despite
exist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 63
actually exist • exist before • once exist • exist independently • exist solely • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.