"exist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exist czasownik

czasownik + exist
Kolokacji: 7
cease to exist • continue to exist • seem to exist • known to exist • allowed to exist • ...
exist + przyimek
Kolokacji: 51
exist between • exist within • exist until • exist before • exist without • exist among • ...
exist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 63
actually exist • exist before • once exist • exist independently • exist solely • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. exist before = istniej wcześniej exist before
3. once exist = kiedyś istniej once exist
4. exist independently = istniej samodzielnie exist independently
5. exist solely = istniej wyłącznie exist solely
7. exist primarily = istniej pierwotnie exist primarily
8. exist somewhere = istniej gdzieś exist somewhere
9. barely exist = ledwie istniej barely exist
11. exist mainly = istniej głównie exist mainly
12. exist simultaneously = istniej jednocześnie exist simultaneously
13. hardly exist = ledwie istniej hardly exist
14. exist earlier = istniej wcześniej exist earlier
15. truly exist = naprawdę istniej truly exist
16. simply exist = po prostu istniej simply exist
17. officially exist = oficjalnie istniej officially exist

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.