"department" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

department rzeczownik

rzeczownik + department
Kolokacji: 398
State Department • Justice Department • U.S. Department • Police Department • Commerce Department • fire department • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. Treasury Department = ministerstwo finansów (amerykański odpowiednik polskiego Ministerstwa Finansów) Treasury Department
11. California Department = Kalifornia Departament California Department
14. emergency department = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy (SOR), oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency department
17. Florida Department = Floryda Departament Florida Department
18. Texas Department = Teksas Departament Texas Department
22. Michigan Department = Michigan Departament Michigan Department
26. Navy Department = Marynarka wojenna Departament Navy Department
27. Pennsylvania Department = Pensylwania Departament Pennsylvania Department
29. Connecticut Department = Connecticut Departament Connecticut Department
31. relations department = związki departament relations department
33. housing department = wydział lokali mieszkalnych housing department
38. War Department = Ministerstwo Wojny, Departament Wojny War Department
42. research department = dział badań, dział badawczy research department
46. news department = wiadomości departament news department
49. Ohio Department = Ohio Departament Ohio Department
54. Calvados department = Departament calvadosu Calvados department
56. Department of Motor Vehicles = Departament Pojazdów Mechanicznych, Biuro pojazdów mechanicznych (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) Department of Motor Vehicles
58. Somme department = Somma departament Somme department
59. Moselle department = Mozela departament Moselle department
60. Oise department = Oise departament Oise department
62. Allier department = Allier departament Allier department
63. Marne department = Marna departament Marne department
64. Virginia Department = Wirginia Departament Virginia Department
65. Illinois Department = Illinois Departament Illinois Department
66. Arkansas Department = Arkansas Departament Arkansas Department
68. Massachusetts Department = Massachusetts Departament Massachusetts Department
69. Missouri Department = Missouri Departament Missouri Department
70. Meuse department = Moza departament Meuse department
71. volunteer fire department = ochotnicza straż pożarna volunteer fire department
72. Oregon Department = Oregon Departament Oregon Department
74. Act Data U.S. Department = Ustawa Dane USA Departament Act Data U.S. Department
75. Georgia Department = Georgia Departament Georgia Department
77. Department of Department = Departament Departamentu Department of Department
78. film department = departament filmowy film department
79. Minnesota Department = Minnesota Departament Minnesota Department
81. United States Department = Stany Zjednoczone Departament United States Department
84. New Jersey Department = New Jersey Departament New Jersey Department
91. State Education Department = Państwo Ministerstwo Oświaty State Education Department
96. Alaska Department = Alaska Departament Alaska Department
  • The education department at (718) 592-9700 can provide information about special programs.
  • Department of Education report showing the school's performance from 1998.
  • Kennedy also has a large special education department with about 100 students.
  • Three years later he was appointed head of the city's education department.
  • Next season, the education department plans to carry out 13 major projects.
  • In the following years more public schools were opened and an education department was founded.
  • For a period she was a clerk in the education department.
  • An education department was to be set in every province.
  • He provided many jobs to poor and need persons in education department.
  • The first is known, academically, for its physical education department.
100. Homeland Security Department = Ojczyzna Departament związany z bezpieczeństwem Homeland Security Department
department + rzeczownik
Kolokacji: 65
department store • department official • department spokesman • department head • department spokeswoman • ...
department + czasownik
Kolokacji: 245
Department issues • Department announces • Department estimates • Department releases • department operates • department plans • ...
czasownik + department
Kolokacji: 61
graduate from the law department • find in the Calvados department • divide into several departments • refer to the Justice Department • ...
przymiotnik + department
Kolokacji: 100
customer-service department • athletic department • academic department • legal department • federal Department • ...
przyimek + department
Kolokacji: 24
from promotion department • through one's department • into several departments • such as government departments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.