BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"department" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

department rzeczownik

rzeczownik + department
Kolokacji: 398
State Department • Justice Department • U.S. Department • Police Department • Commerce Department • fire department • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
8. Treasury Department = ministerstwo finansów (amerykański odpowiednik polskiego Ministerstwa Finansów) Treasury Department
11. California Department = Kalifornia Departament California Department
14. emergency department = izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy, oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu) emergency department
17. Florida Department = Floryda Departament Florida Department
18. Texas Department = Teksas Departament Texas Department
22. Michigan Department = Michigan Departament Michigan Department
26. Navy Department = Marynarka wojenna Departament Navy Department
27. Pennsylvania Department = Pensylwania Departament Pennsylvania Department
29. Connecticut Department = Connecticut Departament Connecticut Department
31. relations department = związki departament relations department
33. housing department = wydział lokali mieszkalnych housing department
38. War Department = Ministerstwo Wojny, Departament Wojny War Department
42. research department = dział badań, dział badawczy research department
46. news department = wiadomości departament news department
49. Ohio Department = Ohio Departament Ohio Department
54. Calvados department = Departament calvadosu Calvados department
56. Department of Motor Vehicles = Departament Pojazdów Mechanicznych, Biuro pojazdów mechanicznych (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie) Department of Motor Vehicles
58. Somme department = Somma departament Somme department
59. Moselle department = Mozela departament Moselle department
60. Oise department = Oise departament Oise department
62. Allier department = Allier departament Allier department
63. Marne department = Marna departament Marne department
64. Virginia Department = Wirginia Departament Virginia Department
65. Illinois Department = Illinois Departament Illinois Department
66. Arkansas Department = Arkansas Departament Arkansas Department
68. Massachusetts Department = Massachusetts Departament Massachusetts Department
69. Missouri Department = Missouri Departament Missouri Department
70. Meuse department = Moza departament Meuse department
71. volunteer fire department = ochotnicza straż pożarna volunteer fire department
72. Oregon Department = Oregon Departament Oregon Department
74. Act Data U.S. Department = Ustawa Dane USA Departament Act Data U.S. Department
75. Georgia Department = Georgia Departament Georgia Department
77. Department of Department = Departament Departamentu Department of Department
78. film department = departament filmowy film department
79. Minnesota Department = Minnesota Departament Minnesota Department
81. United States Department = Stany Zjednoczone Departament United States Department
84. New Jersey Department = New Jersey Departament New Jersey Department
91. State Education Department = Państwo Ministerstwo Oświaty State Education Department
  • All she ever told me is it was the defense department.
  • For most people, the word security quickly brings to mind the military or the defense department.
  • The factory makes some sort of equipment for the space program or the defense department; the people who work there never were quite sure.
  • I don't think cutting the defense department will create harm.
  • "We have asked the Department of Defense for more information."
  • The figures went to defense departments and heads of state.
  • Half of the money would go to the Defense Department.
  • But some guy from the Defense Department called like six times today.
  • About $1 billion will be cut from the Defense Department.
  • He could not say at what level in the Defense Department the decision had been made.
96. Alaska Department = Alaska Departament Alaska Department
100. Homeland Security Department = Ojczyzna Departament związany z bezpieczeństwem Homeland Security Department
department + rzeczownik
Kolokacji: 65
department store • department official • department spokesman • department head • department spokeswoman • ...
department + czasownik
Kolokacji: 245
Department issues • Department announces • Department estimates • Department releases • department operates • department plans • ...
czasownik + department
Kolokacji: 61
graduate from the law department • find in the Calvados department • divide into several departments • refer to the Justice Department • ...
przymiotnik + department
Kolokacji: 100
customer-service department • athletic department • academic department • legal department • federal Department • ...
przyimek + department
Kolokacji: 24
from promotion department • through one's department • into several departments • such as government departments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.