BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"data" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

data rzeczownik

rzeczownik + data
Kolokacji: 162
census data • computer data • survey data • government data • sales data • employment data • research data • input data • ...
data + rzeczownik
Kolokacji: 172
data base • data collection • data analysis • data file • data set • data source • data processing • data storage • data bank • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
4. data file = plik danych data file
5. data set = zbiór lub plik danych data set
7. data storage = przechowywanie danych data storage
9. data bank = baza danych data bank
11. data transfer = transfer danych data transfer
13. data stream = strumień danych data stream
  • More energy is required for data communication than any other process.
  • Power lines have also been used for various types of data communication.
  • There were 292,000 network systems and data communications analysts in 2008.
  • The company is a growing data communications and Internet services provider.
  • As my book makes clear, data communication is more than presenting detailed information.
  • Data Communications are the building blocks that make the networks.
  • The committee tries to promote international standards for data communications.
  • Advancements have also been made in the field of data communication.
  • Normally, the standards used in data communication are called protocols.
  • Let's hope the gods of data communication are on your side.
17. data type = typ danych data type
18. data point = dane punkt data point
19. data rate = wielkość strumienia danych w jednostce czasu data rate
20. data service = obsługa danych data service
21. data system = system danych data system
22. data entry = wprowadzanie danych data entry
23. Act Data U.S. Department = Ustawa Dane USA Departament Act Data U.S. Department
27. Data Protection Act = Ustawa o ochronie danych Data Protection Act
28. data model = model danych data model
29. flight data recorder = dane lotu urządzenie rejestrujące flight data recorder
30. data loss = utrata danych data loss
32. Electronic Data System = Elektroniczny system danych Electronic Data System
33. data packet = pakiet danych data packet
34. data exchange = wymiana danych, wymiana informacji data exchange
35. data element = element danych data element
36. data flow = przepływ informacji data flow
37. data format = format danych data format
38. Data Book = Dane Książka Data Book
39. data sheet = arkusz danych,specyfikacja data sheet
40. data access = dostęp do danych data access
41. data security = ochrona danych data security
42. data traffic = ruch danych data traffic
43. data connection = połączenie danych data connection
44. Data Controller = Administrator danych Data Controller
45. data bus = magistrala danych data bus
46. data integrity = integralność danych data integrity
47. data line = dane linia data line
48. data item = element danych data item
50. data recorder = dane urządzenie rejestrujące data recorder
data + czasownik
Kolokacji: 128
data show • data suggest • data indicate • data provide • data support • data include • Data come • data enjoy • data using • data exist • ...
czasownik + data
Kolokacji: 174
collect data • store data • analyze data • transmit data • obtain data • compile data • data shown • data gathered • record data • ...
przymiotnik + data
Kolokacji: 325
raw data • scientific data • historical data • experimental data • statistical data • incomplete data • digital data • reliable data • ...
przyimek + data
Kolokacji: 22
of data • for data • on data • with data • to data • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.