eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) with, out, for, from, at, ...
Kolokacji: 11
2. contract out to = umowa na zewnątrz aby contract out to
  • He is contracted to the club until the end of the 2016 season.
  • He is contracted with the club until 31 May 2013.
  • He was contracted to the club until the end of the 2006 season.
  • However the economy continued to contract until the third quarter of 1991.
  • The management team are now contracted to the club until 31 May 2014.
  • He was contracted to the club until 30 June 2010.
  • He was then contracted to Chelsea until the summer of 2009.
  • He signed a new deal with the club in January 2009 to keep him contracted until 2012.
  • Despite being contracted to the club until 2010 he retired by June 2009.
  • He is contracted with the Dragons until the end of 2012.
5. contract around = umowa około contract around
7. contract before = umowa wcześniej contract before
8. contract between = umowa pośrodku contract between
9. contracted since = zawarty od tej pory contracted since
10. contract without = umowa na zewnątrz contract without
11. contract within = umowa wewnątrz contract within
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.