eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(1) with, out, for, from, at, ...
Kolokacji: 11
2. contract out to = umowa na zewnątrz aby contract out to
5. contract around = umowa około contract around
  • She felt him tighten to the breaking point, his arms contracting around her back.
  • It seemed to contract around his entire body, making him seem smaller somehow.
  • A piece of wire contracted around my heart and I took a deep breath, trying to shake the feeling off.
  • His career was hampered by tuberculosis; he contracted it around 1931, but realized that only six years later.
  • His ribs seemed to contract around his heart, pressing down so that he couldn't breath.
  • The uterus normally begins to contract around the 20th week of pregnancy.
  • Somewhere she felt John pulsing inside her as she contracted around him.
  • She contracted around him, first intimately, then with her arms and legs.
  • She contracted around him, deliberately at first, then without conscious thought.
  • Good article, and rings true with all my experiences of contracting around London City.
7. contract before = umowa wcześniej contract before
8. contract between = umowa pośrodku contract between
9. contracted since = zawarty od tej pory contracted since
10. contract without = umowa na zewnątrz contract without
11. contract within = umowa wewnątrz contract within
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.