Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract pneumonia" — Słownik kolokacji angielskich

contract pneumonia kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapalenie płuc kontraktowe
  1. contract czasownik + pneumonia rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By the end of the campaign, he had contracted double pneumonia.