"contract malaria" — Słownik kolokacji angielskich

contract malaria kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malaria kontraktowa
  1. contract czasownik + malaria rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    However he contracted malaria during that event, and died shortly later.