eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract fever = gorączka kontraktowa contract fever
3. contract pneumonia = zapalenie płuc kontraktowe contract pneumonia
  • By the end of the campaign, he had contracted double pneumonia.
  • He contracted pneumonia soon after and died on March 10, 1933.
  • But then, bad news after good, he contracted pneumonia and was hospitalized for a month.
  • Peter contracted pneumonia and died on April 24, 1871 at 60 years old.
  • Within months he had contracted pneumonia and died on 19 November 1911, a few days after his 28th birthday.
  • He contracted pneumonia and died at the age of 80 on 21 November 1936.
  • His associates said he had contracted pneumonia in the hospital.
  • Three weeks ago, food got into her lungs and she contracted pneumonia again.
  • In the course of the last week, she had contracted pneumonia.
  • This caused him to contract pneumonia and he died in hospital nine days later.
4. contract malaria = malaria kontraktowa contract malaria
5. contract anthrax = wąglik kontraktowy contract anthrax
7. contract rabies = wścieklizna kontraktowa contract rabies
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.